5%

تخفیف

برای عاملین فروش

کد تخفیف شما:

haraj99

کاربران گرامی

– اطلاعات شخصی شما در وبسایت ما به وسیله سیاست‌های حریم خصوصی مدیریت می‌شود.
– شما متعهد می‌شوید که هر اطلاعاتی را که در راستای تکمیل کردن فرآیند ثبت نام به این وبسایت می‌دهید، دقیق، جدید و صحیح است.

– استفاده از وبسایت و مطالب آن در موارد زیر غیر مجاز و ممنوع است:
– برای اهداف غیر قانونی

– برای مجبور کردن دیگران به جهت مشارکت در امور غیر قانونی
– برای نقض مقررات داخلی و بین المللی

– برای نقض حقوق مالکیت فکری وبسایت و حقوق مالکیت فکری دیگران

– برای تبعیض، سواستفاده، آسیب وارد کردن و توهین براساس جنسیت، گرایش جنسی، مذهب، قومیت، نژاد، سن، منشا ملی یا ناتوانی جسمی

– برای ارسال اطلاعات نادرست یا گمراه کننده

– برای آپلود یا انتقال ویروس ها و یا هر نوع دیگر از کدهای مخرب که بر عملکرد خدمات این وب سایت، وبسایتهای دیگر و یا اینترنت تاثیر می گذارد.

– برای جمع آوری یا ردیابی اطلاعات شخصی دیگران و استفاده غیر مجاز از آن

– برای هر هدف ناخوشایند یا غیر اخلاقی

– برای دخالت در سرویس های امنیتی

این حق برای ما محفوظ است که به دسترسی و استفاده شخص برای این قبیل موارد پایان دهیم.

فهرست اصلی